کترینگ نارون
طعم لذت بخش غذای ایرانی

خوراک کوبیده مرغ
5 /5

خوراک کوبیده مرغ

109 هزار
تومان
کتلت خانگی
5 /5

کتلت خانگی

119 هزار
تومان
سالاد الویه
5 /5

سالاد الویه

سالاد مرغ
5 /5

سالاد مرغ

سالاد ماکارونی
5 /5

ماست بادمجان محلی
5 /5

ماست بادمجان محلی

تک نفره

22 هزار
تومان
ترشی سیر خانگی
5 /5

ترشی سیر خانگی

۶۰ گرم دوساله

21 هزار
تومان
ماست خیار محلی
5 /5

ماست خیار محلی

تک نفره

20 هزار
تومان
ترشی لوبیا سبز
5 /5

ترشی لوبیا سبز

19 هزار
تومان
ترشی نازخاتون
5 /5

ترشی نازخاتون

18 هزار
تومان
ترشی لیته بادمجان خانگی
5 /5
زیتون
5 /5

زیتون

تک نفره

16 هزار
تومان
ماست موسیر محلی
5 /5

ماست موسیر محلی

تک نفره

11 هزار
تومان
ماست چکیده ساده
5 /5

ماست چکیده ساده

تک نفره

11 هزار
تومان
ترشی فلفل تند خانگی
5 /5

ترشی فلفل تند خانگی

۱۰۰ گرم

11 هزار
تومان
ترشی خانگی کلم قرمز
5 /5

ترشی خانگی کلم قرمز

۱۰۰ گرم

11 هزار
تومان
ماست موسیر شرکتی
5 /5

ماست موسیر شرکتی

۱۰۰ گرم

8.5 هزار
تومان

ماء الشعیر هلو
5 /5
ماء الشعیر مالت
5 /5
ماء الشعیر لیمو
5 /5
ماءالشعیر استوایی
5 /5

ماءالشعیر استوایی

25 هزار
تومان
نوشابه شیشه ای مشکی
5 /5
دوغ شرکتی ۸ گیاه
5 /5

دوغ شرکتی ۸ گیاه

۳۰۰ سی سی

15 هزار
تومان
اب معدنی کوچک
5 /5

اب معدنی کوچک

5 هزار
تومانسالاد شیرازی
5 /5
سالاد کلم
5 /5

سالاد کلم

22 هزار
تومان